Program

Du kan leta direkt i kalendern om du söker något särskilt datum.

Aktuellt

Arv från Håkan Hedström

Svärdsjö hembygdsförening har under 2019 tacksamt mottagit ett arv efter Håkan Hedström, Kyrkbyn, Svärdsjö som i sitt testamente lämnat sin kvarlåtenskap till föreningen. 
Håkans vilja är att medlen skall användas för att underhålla föreningens byggnader och arkiv. Föreningen kommer tacksamt att hantera dessa medel på ett ansvarfullt och förtroendeingivande sätt och respektera Håkan Hedströms vilja.

 

Har Du möjlighet att hjälpa till med praktiskt arbete?
Hör gärna av Dig och berätta vad Du är intresserad av. Det behövs många frivilliga krafter vid de olika evenemangen, bara till midsommar skickar vi ut kallelse till närmare 200 personer som tillsammans gör det möjligt för oss att ordna den fina traditionsrika Midsommarfesten. Men som Du förstår krävs det också mycket arbete under andra tider av året, t.ex. hjälp med reparationer, städning etc.
 
Många upplever idag att tiden inte räcker till, men behovet är lika stort, ja kanske större när det gäller frivilliga krafter. Ju fler vi är dess lättare och roligare blir det och vi får mycket tillbaka i form av samhörighetskänsla och vänskap. Dessutom kan vi vara stolta över att vi tillsammans hjälps åt, så att vi kan visa upp en levande och vacker Svärdsjöbygd.

Vid våra arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan