Program

Du kan leta direkt i kalendern om du söker något särskilt datum.

Aktuellt

Boken "Erik Lindströms dagböcker"
Svärdsjö hembygdsförenings arkiv finns en dagbok skriven av Erik Lindström mellan åren 1877 och 1936, alltså under sextio års tid. Erik föddes den 5 april 1857 och dog den 2 december 1936. Det betyder att han var tjugo år då han började föra dagboken. De två första årgångarna av dagboken, 1877 och 1878, är närmast att betrakta som rena kassaböcker, men de innehåller också bland annat sånger och noter. Den sista anteckningen skrev han med darrande hand den 26 november 1936, "mulen och kall och kulen", mindre än en vecka före sin bortgång vid nästan åttio års ålder.
Detta har nu blivit en bok som är resultatet av ett projekt som under åren 2016-2019 bedrivits i regi av föreningen tillsammans med en arbetsgrupp bestående av Bo G Jansson, Inga A-son Murmester, Erik Månsson, Lena Strömstedt, Satu Sundström och Maj-Britt Wiklund.
Boken kommer att släppas under Adventskaffet 30/11 2019 för våra medlemmar samt försäljning under julskyltningen i Svärdsjö på Hedenborg. Försäljningsställen därefter är Tempo Linghed, Svärdsjö Guld & Ur, Hantverkshuset samt Svärdsjö Data & Hemteknik (Pris 200 kr)

Adventskaffe
”Första advent var ljus tända i alla fönster. Långbord var dukade i köket och i klädstugan. Stora pannor med nykokt kaffe hämtades från Trollnäs. Vi värmde oss från brasan i öppna spisen!”
Detta tilldrog sig på 1930-talet på Svärdsjö Gammelgård men upphörde så småningom. Denna tradition har vi fört vidare och inbjuder Dig till en stunds samvaro och adventskaffe i Storstugan på Gammelgården
Lördagen den 30 november bjuder vi in föreningens medlemmar till en stunds trevlig samvaro.
Bo G Jansson och Lena Strömstedt kommer att berätta om vår nya bok "Erik Lindströms dagböcker"
 

Arv från Håkan Hedström

Svärdsjö hembygdsförening har under 2019 tacksamt mottagit ett arv efter Håkan Hedström, Kyrkbyn, Svärdsjö som i sitt testamente lämnat sin kvarlåtenskap till föreningen. 
Håkans vilja är att medlen skall användas för att underhålla föreningens byggnader och arkiv. Föreningen kommer tacksamt att hantera dessa medel på ett ansvarfullt och förtroendeingivande sätt och respektera Håkan Hedströms vilja.

 

Har Du möjlighet att hjälpa till med praktiskt arbete?
Hör gärna av Dig och berätta vad Du är intresserad av. Det behövs många frivilliga krafter vid de olika evenemangen, bara till midsommar skickar vi ut kallelse till närmare 200 personer som tillsammans gör det möjligt för oss att ordna den fina traditionsrika Midsommarfesten. Men som Du förstår krävs det också mycket arbete under andra tider av året, t.ex. hjälp med reparationer, städning etc.
 
Många upplever idag att tiden inte räcker till, men behovet är lika stort, ja kanske större när det gäller frivilliga krafter. Ju fler vi är dess lättare och roligare blir det och vi får mycket tillbaka i form av samhörighetskänsla och vänskap. Dessutom kan vi vara stolta över att vi tillsammans hjälps åt, så att vi kan visa upp en levande och vacker Svärdsjöbygd.

Vid våra arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan