Historik

Så här började det en gång!

År 1920 blev startskottet för bildandet av Svärdsjö Hembygdsförening (SHF).

Konstnären Gustav Ankarcrona, då bosatt i Leksand, besökte Svärdsjö för att uppmana svärdsjöborna att bilda en hembygdsförening och tillvarata bygdens traditioner och kulturarv. Samma år firades 400-års minnet av Gustav Vasas flykt genom Svärdsjö socken. Ax stenhuggeri i Liljansnäs hade fått uppdrag att bygga monumentet Vasastenen i Prostparken. Inskriptionerna utfördes av den unge bildhuggaren Arvid Backlund, Kyrkbyn. Invigningen samlade mycket folk och överskottet blev 800 kr, vilket blev en grundplåt för att köpa in byggnader för bildandet av Svärdsjö Gammelgård.

En interimstyrelse bildades 1921. Där ingick Arvid Backlund, Stig Borglind, Olof Vidner, Karin Vikström och Elsa Östberg.

Det fanns fyra förslag till var husen skulle placeras. Men Nygårds Brita Hansdotter från Linghed önskade att Nygårds parstuga skulle placeras i närheten av kyrkan. Och så fick det bli.
Mellan 1925 och 1931 plockades de första husen ned från sina ursprungsplatser i Svärdsjö och Enviken. Transporterna skedde med häst och vagn till nuvarande plats. Det gamla bondesamhällets gårdar kännetecknades av ett månghus-system med boningshus, verkshus (för olika uppgifter), djurhus och förvaringshus. Därmed placerades byggnaderna ut som på en storbondesgård på 1700-talet med ett kringbyggt tun.
Eftersom husen hade flyttats från sin ursprungsplats så var det rätta namnet hembygdsgård. Men i folkmun hette det gammelgården och år 1937 beslutade styrelsen i hembygdsföreningen, att så fick namnet bli i Svärdsjö.

Här följer ett utdrag ur en längre text (som du kan öppna i länk till här nedanför)
från invigningen 28/6 1931.
”Söndagen var en stor dag för Svärdsjö socken. Då gick nämligen den högtidliga invigningsfesten av Svärdsjö hembygdsförenings Gammelgård av stapeln.
Ingen av dem, som närvoro vid denna fest, skall någonsin förgäta denna strålande sommardag i en av Dalarnas fagraste socknar. Solskenet glänste över ängarna, där blåklockor och prästkragar nickade för vinden.
Redan på förmiddagen drogo skaror av människor vägarna fram till målet: Svärdsjö gammelgård, och vid tiden för festens början var gården fylld av en ständigt växande skara intresserade åhörare.”