Kontakt till föreningen

Vill ni ha en guidad visning?

Kontakta oss:
Ordförande - Thomas Permats Person
070-621 12 22

Sekreterare - Håkan Dahlén
072-712 02 98

Postadress:
Svärdsjö Hembygdsförening
c/o Håkan Dahlén
Bengtsheden 190
790 23 Svärdsjö
Org nr:883200-8992
 

Vill du komma i kontakt med oss?
Använd formuläret här nedanför

Styrelsen

Thomas Permats Person - Ordförande
Anna Bruhn - Kassör
Håkan Dahlén - Sekreterare
Håkan Hedman - Arkivansvarig
Inger Olsson - vice Arkivansvarig
Magdalena Staffas - Ledamot
Dan Gustafsson - Ledamot

Ulrika Jansson - Ersättare
Linnéa Engblom - Ersättare
Hans Östfjord - Ersättare
Kristina Lindfors - Ersättare


Inga A-son Murmester - Hedersordförande