Dräkten nu och i historien

Dräktfilm från Svärdsjö / Enviken Dalarna har ett rikt kulturarv att förvalta. Ett av dem är sockendräkterna som är kläder som berättar om dem som burit dem, om tekniker, material och om olika tiders syn på mode. För att säkra kunskap om Dalarnas sockendräkter och sprida kunskap om dessa i och utanför museibyggnaden producerar Dalarnas museum ett antal filmer där intervjuer görs med nyckelpersoner som har en sockendräkt och som bär på kunskaper som det lokala dräktskicket får berätta om sin sockendräkt.
Klicka på bilden så kan ni se filmen från vår dräkt!

Svärdsjödräkten är gemensam med Enviken, eftersom det tidigare varit samma socken.
Man brukar dela in folkdräkter i tre grupper beroende på ålder, ursprung och hur de kommit till. Till gruppen dokumenterade dräkter hör de som har en lång tradition med flera varianter och finns dokumenterade via rikligt arkivmaterial och bevarade originalplagg. Hit hör Svärdsjödräkten.

Den andra gruppen är rekonstruerade dräkter, dessa vet man en del om via skriftligt material men det finns inte så många originalplagg kvar. Vid rekonstruktionen har man utgått från några få plagg och sedan tänkt ut hur resten kunde se ut. Ett exempel från denna grupp är Hedemora.

Den tredje gruppen är komponerade dräkter, dessa är i princip påhittade eller komponerade utifrån en bygds önskan om att ha en egen dräkt men där det inte finns någon historisk dokumentation. Exempelvis Sundbornsdräkten hör till denna grupp.

I Dalarna kallas folkdräkten för sockendräkt här i landskapet finns ca 45 dräkter.
Om Svärdsjödräktens bakgrund, historia, varianter och olika plagg kan du läsa i boken Dräktbruk och linnetradition i dalasocknarna Svärdsjö och Enviken. Den går att köpa via
hembygdsföreningen.

Intresset att bära och sy sin egen dräkt är stort och hembygdsföreningen arrangerar sömnadskurser och förmedlar material.
Svärdsjödräkten sys för hand vilket fordrar en del förkunskaper och vana av handsömnad.
Eftersom det är en dokumenterad dräkt finns inga standardiserade storlekar eller mönster utan man utgår från uppmätta och mönsterritade plagg. Vi planerar att starta förberedande kurser, men när är inte klart.