Det har under ett antal studiecirklar tagits fram texter på Svärdsjömål.
Här till höger kan du läsa textera som pdf:er.