VÄLKOMMEN TILL GAMMELGÅRDEN!

Svärdsjö hembygdsförening bildades 1921. Det är en ideell förening med syfte att vårda, värna och visa det lokala natur- och kulturarvet. Verksamheten de första tio åren ägnades åt att köpa in, flytta hit och bygga upp ett antal hus från olika byar i Svärdsjö och Envikens socknar, för att få till stånd en kringbyggd gård av den nordsvenska typen, som den kunde ha sett ut en gång i tiden.
1931 var det invigning och 1937 fastställdes namnet till Gammelgården.

På varje hus finns en QR-kod. Den berättar om husets funktion, tidigare ägare, ursprunglig plats och det vi hittills vet om byggnaderna.

Det är vår förhoppning att denna information bidrar till att göra din upplevelse av Gammelgården mera intressant och levande. Vi hoppas också att du och din familj vill återvända många gånger.

Att underhålla kulturhistoriska hus och byggnader kräver omfattande ekonomiska resurser. Det gäller också att utföra arbetet på ett byggnadsantikvariskt riktigt sätt. Föreningen undersöker och använder sig av alla möjligheter att söka tillgängliga bidrag för
detta. Trots det, och allt ideellt arbete som läggs ned, är behovet stort.

Genom ett frivilligt bidrag till vår verksamhet möjliggör du att husen kan underhållas och hållas öppna för kommande generationer.
Vi tar tacksamt emot ditt bidrag via Swish 070-123 150 9686, skriv gåva.

Styrelsen för
SVÄRDSJÖ HEMBYGDSFÖRENING