PORTLIDER med STALL och SNICKARBOD

Portlidret leder in på gårdstunet och till vänster om portarna ligger stallet med utedasset på gaveln och snickarboden till höger.

Byggnaden kommer från Hansols-gården i Böle och köptes 1928 för 300 kronor och betalades av dåvarande ordföranden Axel Nylén som gåva till föreningen. Det flyttades och uppfördes samma år. Då fanns inga portar kvar i bruk, men Karlsgården i Gårdvik
hade ett par som passade och lämnade sina gamla i utbyte mot nya.

I stallet finns spiltor med plats för tre hästar och olika redskap som hör till stallet.
Hästarna åt sitt foder ut en höghäck, hekâ, av snedställda träspjälor. Under den löper en låg krubba genom alla spiltorna, urholkad ur en grov stock. En likadan urhuggen stock kunde finnas i själva portgången så att gästande hästar kunde beredas färdstall.

Snickarboden innehåller vanligt förekommande redskap för snickeriarbeten och annan utrustning för en gård av denna typ.
Övervåningen fungerar som förråd.