LADA med sommarkök och försäljningsstånd

1974 köptes denna lada för 50 kronor av Svenska kyrkan. Ladan har tidigare stått på det gamla kaplansboställets mark nedanför Källängetskolan. Den var ursprungligen en trösklada men nu var avsikten att använda den som förvaringsutrymme.
Svärdsjökvällarna med glödstekt sill lockade allt större publik och föreningen behövde utrymme att förvara sådant som hörde ihop med sillhanteringen. Efterhand har ett kylrum installerats och sommarköket på högra gaveln har försetts med tak över ett plattlagt golv. Där finns rinnande vatten för disk och pannmurar för potatis- och kaffekok.
I de små stånden säljs glödstekt sill, kaffe, korv och läsk.

Det berättas att en kringvandrande björntämjare, som besökte Borgärdet i slutet av 1800-talet, förvarade sin björn i ladan medan han själv tog in på gästgiveriet. En natt grävde björnen sig ut och vandrade genom byn...