TRÖSKLADA

Tröskladan bestod av själva logen i mitten, där säden tröskades, och på vardera sidan ett med meterhöga avbalkningar avgränsat rum för halm eller otröskad säd. Dessa rum kallades golv, gôlv. Väggarna timrades utan mossa mellan stockarna.

Denna lada inköptes 1929 för 475 kronor av Hedgårds Nils och Gerda Danielsson i Hedgårdarna, Enviken, och flyttades hit samma år. Årtalet 1768 är inristat, det kan vara byggnadsåret.
Här inne finns ett ålderdomligt tröskverk av trä i form av en strut med breda trätaggar. Strutens spets sätts fast i golvets mitt och sedan rullas struten runt i en cirkel och tröskar säden.

Idag fungerar tröskladan mest som förråd för redskap, större träslädar och liknande åkdon. Logen i mitten används också som utställningsyta.
Tröskladan fick nytt klovtak 2018.