BASTU

Bastun fanns på alla bondgårdar. Den användes för torkning av säd och lin och rökning av livsmedel. Den har en eldstad i mitten och två våningar med torklavar runt väggarna. Tillsammans med smedjan placerades den alltid långt ifrån övriga byggnader för att
undvika brand.
Den här bastun har tidigare stått i Marnäs, Enviken, och skänktes 1952 av Ulla Thorell. Den revs och flyttades till Gammelgården 1956.