SMEDJA

Smedjan placerades alltid en bit ifrån gårdsfyrkanten så att inte en eventuell brand skulle hota husen. Här lagades redskap och smiddes mindre bruksföremål till husbehov. Pusten på utsidan pumpar in luft till ässjan och i den timrade tillbyggnaden förvarades
kol.
Denna smedja köpte hembygdsföreningen för 50 kronor av Erik Höglund. Den har tillhört Hasgården i Marnäs och flyttades hit 1929.