LADA eller ÄNGSLADA

Ladan är en enkel byggnad för lagring av hö. En gård kunde ha många lador på de utspridda ägorna. I ladan stuvades det torra höet in när det torkat, och kunde sedan lättare köras hem på vinterföret.

Det var vanligt att man ristade in exempelvis bomärke och datum för olika händelser. Här kan man läsa ”1826 den 19 mars”och ”1875 den 11 maj då flyttade vi denna lada”.

Dessa ängslador har stått i Hedgårdarna, Enviken. Den ena köptes 1985 av systrarna Fredrika och Ingeborg Eriksson för 2 500 kronor och den andra skänktes samma år av säljarna. Två år senare flyttades de hit och fick då nya grundstenar och nya klovtak.