SPRUTHUS

Varje by hade en centralt placerat byggnad där brandsprutan och andra släckningsredskap förvarades. Detta spruthus har tidigare stått i Bengtsheden och är troligen byggt i mitten av 1800-talet. Sprutan hade inga hjul utan fick lyftas upp på en trilla
för att transporteras till eldsvådan. Fyra personer behövdes för att sköta den.

1966 beslutade Bengtshedens skifteslag att skänka spruthuset med inventarier till hembygdsföreningen.