HÄRBRE

Härbre från Wedins i Linghed
Stolphärbret skänktes 1929 av Anfhild Wedin Andersson. Härbret var gårdens viktigaste förvaringsbyggnad för t ex mat och textilier. Stolparna med underrede och mushyllor skyddade mot skadedjur och skapade god luftväxling. Härbret placerades utanför gårdsfyrkanten på grund av brandfara.