MILSTEN

Milstenar uppsattes första gången efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning, och var ett sätt att skapa förtroende för resande att vägens längd var ordentligt uppmätt. Det skulle finnas en sten vid varje hel mil på landsväg, senare även vid halva och fjärdedels
mil.
Dessa stenar har inskriptionen
(kunglig krona)
C R S (Karl XI namnchiffer Carolus Rex Suecorum)
1/2 MIJL
CD (landshövding Gustaf Duwall, landshövding i Kopparbergs län 1662-1692)
ANNO
1664
och är de enda som finns bevarade från Duwalls tid som landshövding. Då milstolpesystemet avskaffades 1878 kunde stenarna flyttas och många försvann. Men den ena har med stor sannolikhet stått på Seckheden, området mellan Bodabron och
Borgärdet, sedan en period utanför dåvarande kyrkoarkivet vid prostgården innan den kom till Gammelgården på 1930-talet.
Den andra stenen kan ha stått i par med den första på samma ställe, men det är inte helt klarlagt.