SLOGBOD

Hö från myr- och sjöslogar som mest bestod av starr och fräken, gavs åt getter och får jämte löv och ris. Dessa slogar låg oftast långt från gården och man hade därför både slogbodar och lador på många ställen. När höet torkat förvarades det i slogboden tills det
gick att köra hem på vinterföret.

Denna slogbod stod först på Erikjans (Östansjö) myrslog vid Ryssjöån på andra sidan Ågsjön. Under 1900-talet flyttades den till Bromsmyren efter Ågsvägen. Andersols Algot Jansson, Östansjö, köpte sedan slogboden och flyttade den till utkanten av Stormyren vid Stubbänget i Östansjö. 1996 skänkte han den till hembygdsföreningen.