HÄRBRE

Den äldsta byggnaden på Gammelgården är detta stolphärbre från 1600-talet. Det kommer från Backolles i Linghed, men flyttades under storskiftet 1855-60 till en annan plats i Linghed, innan det 1959 hamnade här.