VEDBOD

I vedboden förvarades den torra veden som skulle bäras in till de olika eldstäderna.
Huggkubben och yxan stod strax innanför dörren för att man snabbt skulle kunna dela vedträden om det behövdes eller spänta upp tjärveden som användes för att tända brasan.

Boden kommer från Karlsgården i Gårdvik och flyttades hit 1929.
Under hösten 2013 påbörjades renovering av taket enligt gammal byggnadsteknik med flera lager näver under klovorna. Nävret togs under sommaren och klovorna klövs för hand.