SOCKENMAGASIN eller FJÄRDINGSMAGASIN

Svärdsjö socken var tidigare indelad i fyra delar, fjärdingar. Det var Bengtsheden, Tofta, Tänger och Östansjö fjärding. När Enviken blev egen socken avknoppades Tänger och Linghed slogs ihop med Östansjö och kallades därefter Lingheds fjärding.

I varje fjärding fanns ett sockenmagasin, en förrådsbyggnad avsedd för förvaring av spannmål. Här kunde bönderna lagra sin säd, hämta utsäde eller låna under nödår. När skörden var bärgad betalade man tillbaka utsädet med ränta. Det här magasinet är
tvibôttna, det har två bottnar, alltså två våningar. Det har också två rejäla lås och nycklarna skulle förvaras var för sig i olika gårdar. Att vara föreståndare för sockenmagasinet var ett förtroendeuppdrag.

Detta fjärdingsmagasin har stått i Boda och tillhört Bengtshedens fjärding. Idag används magasinet på flera sätt. I samband med flytten fick det invändig isolering, pentry och toalett, vilket gör att det kan användas även på vintern för möten och kurser.
På övervåningen finns den textila samlingen.

Föreningen fick även Tofta fjärdings sockenmagasin i Gårdvik, när det avvecklades 1964, som gåva av de jordägande socknemännen. Efter samråd med Dalarnas museum beslutades att det ska stå kvar på ursprunglig plats.