Gammelgården

Husen kommer från olika byar i Svärdsjö och Envikens gamla socknar (församlingar idag. De är placerade efter hur en storbondes gård kunde se ut under 1700-talets senare hälft. Det är en sluten gårdsfyrkant med parstuga, portlider med snickarbod och stall, föjs, trösklada och lillstuga/bagarstuga. Dessutom fanns på en förmögen gård olika bodar, smedja, bastu/torkhus och härbren. De hus som kom att bilda vår Gammelgård med inventarier och föremål som berättar om folks liv och leverne i våra trakter.

Under åren 1925-1931 påbörjades arbetet med att uppföra en hembygdsgård.
Nygårds Brita Hansdotters parstuga förvärvades för 800 kronor och vid invigningen den 28 juni 1931 fanns totalt nio byggnader uppställda som en gammal 1700-talsgård, så att det bildades ett tun mellan byggnaderna. 1937 fastställdes namnet till ”Gammelgården”, trots att det inte rörde sig om en gammelgård i betydelsen en gård med byggnader, som hört till gården.

I dag utgör Gammelgården ett värdefullt hembygdsmuseum med samlingar av föremål från Svärdsjö socken. På Gammelgården anordnar föreningen också olika arrangemang, som midsommarfirande och Svärdsjökvällar. Ett uppskattat inslag är också det återupptagna stämningsfulla adventskaffet i Nygårds Britas parstuga.

Rödkullan

Bland de byggnader som fanns med i uppbyggandet av Gammelgården var Perhas föjs från Hunsens fäbod. Detta föjs kom att bli vårt museum om Rödkullan. Det var dåvarande hembygdskonsulent på Dalarnas museum, Elisabeth Stål, som väckte idén om denna dokumentation.
Vid iordningsställandet av museet så visade Svärdsjöborna än en gång upp sin entusiasm, hjälpsamhet och stolthet över ”sin fina ko”, och vid invigningen 1992 kunde utställningen också kompletteras med en liten skrift ”Rödkullan”.

Vårt lilla museum visar på en intressant och utvecklande period i Svärdsjös historia, men också ett arbete som haft betydelse i ett större perspektiv för Rödkullerasen. Ett besök i föjset kanske ger dig en upplevelse av en svunnen tid eller det är något att visa och berätta för barn, barnbarn, släkt och vänner etc. Kom gärna när vi har något evenemang på Gammelgården eller hör av dig, så visar vi även andra tider.

Läs mer på: www.rodkullan.se